Consultanta

OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Domeniul de activitate principal: 702 - Activităţi de consultanţă in management, cu activitatea principala 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

Activitati secundare:

4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat

4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

6202 - Activități de consultanta in tehnologia informatiei

7021 - Activități de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii

7420 - Activități fotografice

7820 - Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului

I BUILT MY SITE FOR FREE USING